• 14:12:47 GST
  • 14:42:47 AFT

How to Apply

PLEASE MAKE SURE YOU BRING ALL REQUIRED DOCUMENTS AS MENTIONED BELOW TO AVOID ANY DELAY IN PROCESSING YOUR APPLICATION.
Passport Application Requirements شرایط و اسناد لازم تقاضای پاسپورت جدید د نوي پاسپورت د غوښتنې اړین شرطونه او سندونه

• PRESENCE:

An applicant MUST visit the Consulate General in-person in order to complete procedures.  Applicant under 18 years old MUST be accompanied by parents. 

• BIOMETRIC ENROLMENT: 

The consulate staff will do the biometric enrolment for those applicants who are referring to the consulate to do so. 

• IDENTITY DOCUMENTS:

Original version of Afghanistan’s ID (Tazkera) Dari/Pashtu version verified by the Civil Registration Authority of Afghanistan.

Copy of Tazkera translation duly attested by the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan. (Copy of both side).

ONLY FOR CHILDREN: If born in the UAE and is under age of 18, original Birth Certificate is required. The Certificate must contain the names of both father and mother of the child.

Copy of Afghan Passport and Tazkira of both parents are required too.

At the instruction of the Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, all Afghan absentee ID Cards (Tazkira) that have been issued without obtaining a letter from one of Afghanistan’s Consulates abroad are no longer considered valid.

• OLD PASSPORT:

Your most recent Afghan passport (Original version), NOT COPY.

If passport is lost a police report is required, the report should include full name of passport holder and passport information.

• PASSPORT APPLICATION:

An application must be filled carefully in BLOCK letters in English and Dari/Pashto for each applicant, with special attention to Given Name and Surname’s spelling, Given Name MUST BE as it is in Tazkira, date of birth (Day/Month/Year), height, occupation and other specifics and accurate current address in the UAE.

For child applicant one of the parents can sign. 

• PHOTO:

Two (2) Passport size Photo 2-by-2-inch with white background taken within six months with each application (Please do not send old photo).

IMPORTANT: Make sure to use glue to attach the photo on to the passport application form. DO NOT USE STAPLES.

 • UAE ID or DOCUMENTS:

Copy of UAE ID if you are a UAE alien resident , if you are a student copy of your university registration.

Proof of address (copy of your driver license, utility bill or other document)

 • PASSPORT FEE:

Type Fee Validity Condition
Ordinary 120$ 5 years  
Ordinary 220$ 10 years Applicant must be over 18
Ordinary 240$ 5 years For lost passport replacemen
Ordinary 20$ 5 years For student with a valid student visa
The Consulate General accepts both cash and credit or debit cards.


• PROCESSING TIME:

1 working day is processing time. If an application is not complete (missing any of the above mentioned required documents), it will be placed on HOLD. The processing time will start after the application is complete.

Form of application for a new passport

• حضور شخص:
متقاضی برای تکمیل مراحل باید شخصاً به جنرال قنسلگری مراجعه کند. متقاضی زیر ۱۸ سال باید توسط والدین همراهی شود.
 
• ثبت جزئیات بایومتریک:
کارکنان قنسلگری ثبت نام بایومتریک شخص را برای متقاضیانی  که  برای این منظور به قنسلگری مراجعه می کنند، انجام می دهند.
 
• اسناد هویت:
نسخه اصلی تذکرۀ تابعیت افغانستان به زبان دری / پشتو که از جانب ریاست ثبت احوال نفوس افغانستان تأیید شده باشد.
 
نسخه ای از ترجمه تذکره که به طور صحیح توسط وزارت امور خارجه افغانستان تصدیق شده باشد (کاپی هر دو طرف).
 
فقط برای کودکان: اگر کودک در امارات متحده عربی متولد شده باشد و زیر سن قانونی ۱۸ سال باشد، ارایه تصدیق تولد ضروری می باشد. این تصدیق باید حاوی نام پدر و مادر کودک باشد.
 
کاپی پاسپورت افغانی و تذکره هر دو والدین نیز لازم است.
 
بنابر بر هدایت وزارت امور خارجه افغانستان، کلیه تذکره های غیابی که بدون اخذ نامه از یکی از قنسلگریهای افغانستان در خارج از کشور صادر شده باشد، دیگر معتبر شناخته نمی شود.
 
• پاسپورت کهنه:
آخرین پاسپورت افغانی شما (نسخه اصلی) نه کاپی.
 
در صورتیکه پاسپورت مفقود شده باشد، راپور پولیس ضروری می باشد. این راپور باید شامل نام کامل دارنده پاسپورت و جزئیات پاسپورت باشد.
 
• تقاضانامه پاسپورت:
یک تقاضانامه باید با دقت با حروف کلان به زبان انگلیسی و دری / پشتو برای هر متقاضی خانه پری شود، با توجه خاص به هجی کردن نام و نام خانوادگی (نام باید همانطور که در تذکره است نوشته شود)، تاریخ تولد (روز / ماه / سال)، قد، شغل و سایر مشخصات و آدرس دقیق فعلی در امارات متحده عربی.
 
برای متقاضی خوردسال یکی از والدین می تواند امضا کند.
 
• عکس:
برای هر شخص متقاضی دو (۲) عدد عکس به اندازه ۲ در ۲ اینچ با پس زمینه سفید که بیشتر از شش ماه کهنه نباشد ارایه گردد (لطفا عکس کهنه تر ارایه نکنید).
 
مهم: مطمئن شوید که  برای چسپانیدن عکس به تفاضانامۀ پاسپورت از سرش استفاده کنید. از ستپلر استفاده نکنید.
 
 • کارت هویت یا اسناد امارات متحده عربی:
اگر مقیم خارجی امارات متحده عربی هستید، کاپی کارت هویت؛ اگرمحصل هستید، کاپی ورق ثبت نام دانشگاه در امارات ارایه کنید.
 
برای اثبات آدرس خویش می توانید کاپی لاسینس رانندگی ، بیل خدمات یا سند دیگر را ارایه کنید.
 
 • اجرت پاسپورت:
نوع اجرت مدت شرایط
عادی ۱۲۰ دالر ۵ سال  
عادی ۲۲۰ دالر ۱۰ سال سن متقاضی باید بالاتر از ۱۸ سال باشد
عادی ۲۴۰ دالر ۵ سال برای تعویض پاسپورت مفقود شده
عادی ۲۰ دالر ۵ سال برای محصلان دارای ویزه معتبر محصلی
جنرال قنسلگری هم پول نقد و هم کریدت کارت یا دیبت کارت را می پذیرد.
 
• زمان طی مراحل:
تقاضانامه پاسپورت در یک روز کاری طی مراحل می شود. اگر تقاضانامه کامل نباشد (یعنی فاقد هر یک از اسناد مورد نیاز ذکر شده در بالا باشد)، این تقاضانامه در تعلیق قرار گرفته طی مراحل آن پس از اتمام سند مورد نیاز مجدداً آغاز می شود.
 

فورمه تقاضای پاسپورت جدید

• د شخص شتون:
یو غوښتونکی باید د پاسپورټ د لړیود بشپړولو لپاره په شخصي توګه د قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. د ۱۸ کالو څخه کم عمر غوښتونکی باید د مور او پلار سره یوځای راشي.
 
• د بایومټریکو جزئیاتو ثبتول:
د قونسلګرۍ کارکوونکي به د هغو غوښتونکو لپاره د بایومټریک ثبت کول ترسره کړي کوم چې په دې موخه قونسلګرۍ ته راځي.
 
• د پیژندنې سندونه:
د افغانستان د تابعیت د تذکرې اصلی  دري / پښتو نسخه چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د ادارې لخوا تایید شوې وي.
 
د تذکرې د ژباړې کاپي (دواړې خواوې) چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په مناسب ډول تائید شوې وي.
 
یوازې د ماشومانو لپاره: که چیرې ماشوم په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی وي او د ۱۸ کالو قانونی عمر څخه کم عمر ولري، د هغه د زیږیدو تصدیق هم په کار دی. په دې تصدیق کې باید د ماشوم د مور او پلار دواړو نومونه ذکر شوي وي.
د دواړو والدینو د تذکرو او افغانی پاسپورتونو کاپي هم اړین دي.
 
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په لارښوونه، ټول هغه غیابی تذکرې چې په بهر کې د  افغانستان د یوې قونسلګرۍ د لیک ترلاسه کولو پرته صادر شوي وي، اوس د اعتبار وړ ندي.
 
• زوړ پاسورټ:
ستاسو وروستی افغاني پاسپورت (اصلي نسخه) کاپي نه.
که پاسپورټ ورک شوی وي، د پولیسو راپور ته اړتیا ده. پدې راپور کې باید د پاسپورت لرونکي بشپړ نوم او د پاسپورت معلومات شامل وي.
 
• د پاسپورت غوښتنلیک:
غوښتنلیک باید د هر غوښتونکي لپاره په څرګنده لیکونو کې په انګلیسي او دري / پښتو ژبو ډکه شي، نوم او د کورنۍ نوم سپړنې ته باید ځانګړې پاملرنه وشي، (نومه هغه ډول چې په تذکره کې دی ولیکل شي)، د زیږیدو نیټه (ورځ / میاشت / کال)، قد، او نور مشخصات او په متحده عربي اماراتو کې د استوګنې پته.
د ماشوم غوښتونکي لپاره یو له والدینو څخه کولی شي لاسلیک وکړي.
 
• انځور:
د هرغوښتنلیک دپاره  د ۲ په ۲ انچو په اندازه دوه (۲)  انځورونه چې سپین شالید ولري او د شپږو میاشتو څخه زیات زوړ نه وي راوړی (مهرباني وکړئ زوړ انځور مه کاروئ).
 
مهم ټکۍ: د پاسپورت د غوښتنلیک سره د خپل انځور د ضمیمه کولو په موخه د سټپلر څخه نه، بلکه د سریښ څخه کار واخلی.
 
 • د متحده عربي اماراتو د پیژندنې کارت یا سندونه:
که تاسو د متحده عربي اماراتو اوسیدونکی یاست، د متحده عربي اماراتو د پیژندنې د کارت کاپي، او که تاسو زده کوونکی یاست، د خپل پوهنتون د راجستریشن د پاڼې کاپي راوړی.
 
د خپلې استوګنې د پتې د ثبوت لپاره خپل د موټر چلولو د جواز، د برق د بل یا کوم بل سند کاپی راوړی.
 
  • د پاسپورت اجرت:
نوع اجرت موده شرطونه
عادی ۱۲۰ ډالر ۵ کاله  
عادی ۲۲۰ ډالر ۱۰ کاله د غوښتونکي عمر باید د ۱۸ کلو زیات وي
عادی ۲۴۰ ډالر ۵ کاله د مفقود شوي پاسپورټ د پاره
عادی ۲۰ ډالر ۵ کاله د زده کوونکي د معتبرې ویزې لرونکو زده کوونکو دپاره
قونسلګري دواړه نغدي او کریډیټ یا ډیبیټ کارتونه مني.
 
• د لړی د بشپړولو مهال:
د پاسپورټ د غوښتې لړۍ په یوه کاري ورځ کې بشپړه کیږي. که چیرې غوښتنلیک بشپړ نه وي (یعني یو له پورته ذکر شوي سندونو څخه شتون ونلري)، دا غوښتنلیک تعلیق کیږي او د سند د بشپړیدو وروسته دا لړۍ بیرته پیل شي.